Hoʻōla Pilina ʻOhana

Ka Papahana Hoʻōla Pilina ʻOhana

The Ho`ōla Pilina `Ohana Program

 

 

 

He papahana ʻo Hoʻōla Pilina ʻOhana e ʻimi ana i ke kākoʻo i nā pono aʻoaʻo o nā ʻohana Hawaiʻi ma nā kaiāulu o Puna a i Hilo ma o ke kuanaʻike Hawaiʻi. E hoʻokō ʻia ana kēia ma o ka ʻōlelo makuahine a pēlā pū ka ʻōlelo pelekania, ke pono. ʻO ka pahuhopu nui ʻo kēia ʻimi ʻana ʻo ia ka hoʻoikaika i ke ola kino, ka manaʻo paʻa, a me ka mauli o ka ʻohana holoʻōkoʻa. E walaʻau ʻia ana :

KA ʻALOʻAHIA: Nā mea e uluhua ai ke kanaka kēlā lā, kēia lā

KA ʻEHA: Ka ʻeha e ili mai ana mai kekahi hanauna a i kekahi hanauna hou

KA MAULI: Ka pilina o ke kanaka i kona mauli Hawaiʻi

E ʻike ʻia ana ke ʻano e pā ai nā pilina ʻohana e kēia ʻaloʻahia, kēia ʻeha, a me kēia mauli, me ka noʻonoʻo mau i ke ala kūpono.

 

 

The Hoʻōla Pilina ʻOhana program offers culturally based counseling services families living in Puna and South Hilo.  These counseling services are provided bilingually — in ʻōlelo Hawaiʻi  and/or English, as appropriate — to families with underage children to increase overall health, resilience, and wellbeing of entire ʻOhana in addressing issues arising from day-to-day life stressors, multigenerational trauma, cultural identity issues and how it affects the pilina (relationships) within the ʻOhana and itʻs overall pono (proper) functioning.

 

 

ʻO ka nuʻukia o ka papahana Hoʻōla Pilina ʻOhana ua kupu mai ka ʻike pinepine i ka hopena o ka nui ʻeha o ka Hawaiʻi ma ka nohona kolonaio. Mai ka ʻaihue i ka ʻāina a i ka pepehi i ka ʻōlelo, ua pā ʻino ke kanaka Hawaiʻi e ke kolonaio a ua hua mai nā alaina hou o ke ola kino, o ke kālā, a o ka mauli. ʻO ka nui o nā pilina e ola ai ke kanaka Hawaiʻi ua wāwahi ia a na kēia papahana e ʻimi i ka hoʻōla hou i mea e ola ai ke kanaka a pēlā pū ka ʻohana Hawaiʻi.

Wahi a nā oli a moʻolelo o kahiko, ua ʻike ka Hawaiʻi i ka nui waiwai o ka “pilina” – ka pilina o ke kanaka i kona ʻāina, i kona kaiāulu, a i kona ʻohana. ʻO kēia manaʻo o ka pilina he kahua ia o ke kuanaʻike Hawaiʻi, kahi e ʻike leʻa ai kākou he kuleana ko kākou e kahukahu i kēia mau pilina i mea e ola ai kākou. ʻAʻole nō ahuwale nā pilina e pono ai ke ola pono. ʻO ka pilina o ke kanaka i kona moʻomeheu a me ka ʻohana i kona ʻaumakua – he mau pilina kēia e pono pū ana e hoʻokahua, hoʻokaulike, a hoʻopaʻa. Ma kēia papahana ʻo Hoʻōla Pilina ʻOhana, e kia ana kākou i ka hoʻoikaika i kēia mau pilina i mea e ola ai ka ʻohana. E kelepona (808)956-5550 aiʻole leka uila ohana@neighborhoodplace.org mai i ka papahana Hoʻōla Pilina ʻOhana.

 

 

Hoʻōla Pilina ʻOhana literally translates into “there is life in relationships and family.” The term Hoʻōla Pilina ʻOhana for this specific project was created from a kaona (hidden meaning) perspective, given the hidden translation to preserve overall well being through all relationships that connect us. These relationships could be those more obvious to the human eye like the connection between keiki (children) and mākua (parents) or ʻohana (family) and kaiāulu (community); these relationships could also refer to the connections between kanaka (individual) and moʻomeheu (culture), kanaka (individual) and the ʻāina (land), as well as ʻOhana (family) and ʻaumākua (ancestors) and everything else in between that connects us. Native Hawaiians were very much connected to one-another, to the culture, language, the land, all living beings etc. It is almost entirely innate for Native Hawaiians to have various healthy connections and relationships to keep them grounded, balanced and secure.  Hoʻōla Pilina ʻOhana program vision is influenced by the generational and historical trauma native Hawaiians have experienced through colonization, creating various obstacles related but not limited to cultural identity, language and educational incompetencies, new health and mental health problems, low socio-economic status, poverty and homelessness.


Hoʻōla Pilina ʻOhana is a free professional clinical therapeutic offering available in both English and ‘Olelo Hawai’i.

Would you, a friend or a client you serve benefit from participating in the Ho’ola Pilina ‘Ohana Program? Apply online below or download a printable PDF version of the referral form here. For more information about Hoʻōla Pilina ʻOhana program, call (808)965-5550 or email ohana@neighborhoodplace.org