Ho’ola Pilina ‘Ohana – ‘Olelo

Ka Papahana Hoʻōla Pilina ʻOhana

 

 

 

He papahana ʻo Hoʻōla Pilina ʻOhana e ʻimi ana i ke kākoʻo i nā pono aʻoaʻo o nā ʻohana Hawaiʻi ma nā kaiāulu o Puna a i Hilo ma o ke kuanaʻike Hawaiʻi. E hoʻokō ʻia ana kēia ma o ka ʻōlelo makuahine a pēlā pū ka ʻōlelo pelekania, ke pono. ʻO ka pahuhopu nui ʻo kēia ʻimi ʻana ʻo ia ka hoʻoikaika i ke ola kino, ka manaʻo paʻa, a me ka mauli o ka ʻohana holoʻōkoʻa. E walaʻau ʻia ana :

KA ʻALOʻAHIA: Nā mea e uluhua ai ke kanaka kēlā lā, kēia lā

KA ʻEHA: Ka ʻeha e ili mai ana mai kekahi hanauna a i kekahi hanauna hou

KA MAULI: Ka pilina o ke kanaka i kona mauli Hawaiʻi

E ʻike ʻia ana ke ʻano e pā ai nā pilina ʻohana e kēia ʻaloʻahia, kēia ʻeha, a me kēia mauli, me ka noʻonoʻo mau i ke ala kūpono.

ʻO ka nuʻukia o ka papahana Hoʻōla Pilina ʻOhana ua kupu mai ka ʻike pinepine i ka hopena o ka nui ʻeha o ka Hawaiʻi ma ka nohona kolonaio. Mai ka ʻaihue i ka ʻāina a i ka pepehi i ka ʻōlelo, ua pā ʻino ke kanaka Hawaiʻi e ke kolonaio a ua hua mai nā alaina hou o ke ola kino, o ke kālā, a o ka mauli. ʻO ka nui o nā pilina e ola ai ke kanaka Hawaiʻi ua wāwahi ia a na kēia papahana e ʻimi i ka hoʻōla hou i mea e ola ai ke kanaka a pēlā pū ka ʻohana Hawaiʻi.

Wahi a nā oli a moʻolelo o kahiko, ua ʻike ka Hawaiʻi i ka nui waiwai o ka “pilina” – ka pilina o ke kanaka i kona ʻāina, i kona kaiāulu, a i kona ʻohana. ʻO kēia manaʻo o ka pilina he kahua ia o ke kuanaʻike Hawaiʻi, kahi e ʻike leʻa ai kākou he kuleana ko kākou e kahukahu i kēia mau pilina i mea e ola ai kākou. ʻAʻole nō ahuwale nā pilina e pono ai ke ola pono. ʻO ka pilina o ke kanaka i kona moʻomeheu a me ka ʻohana i kona ʻaumakua – he mau pilina kēia e pono pū ana e hoʻokahua, hoʻokaulike, a hoʻopaʻa. Ma kēia papahana ʻo Hoʻōla Pilina ʻOhana, e kia ana kākou i ka hoʻoikaika i kēia mau pilina i mea e ola ai ka ʻohana. E kelepona (808)956-5550 aiʻole leka uila ohana@neighborhoodplace.org mai i ka papahana Hoʻōla Pilina ʻOhana.

[divider height=”1″ margin_top=”20″ margin_bottom=”20″]

2/2/21- Ke ho’omaha nei ka pono a’oa’o ma ka ‘olelo hawai’i i keia manawa. E mau ana ka lawelawe ma ka ‘olelo ha’ole wale no no ka manawa. Mahalo no kau hoomanawanui.